Xuân Tha Hương Xuân Lạc Xứ

Tác giả: Tú Nhi

Ca sỹ thể hiện: Trần Duy; Trường Vũ; Chế Linh; Lý Duy Vũ; DeMen12; Kinh Kha VN

Thiệp xuân em gửi đến, em vẽ một cành mai. Bên cạnh một thiếu phụ, bên thềm nhìn con thơ. Một cành mai đơn sơ, một cành mai chơ vơ. Ôi! chứa chan tình người! Ôi! đớn đau lòng người! Xuân phương này, xuân về mấy ai.

6 Pages<123456
danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Tú Nhi