Mưa Bong Bóng

Tác giả: Lý Quang Diệu

Ca sỹ thể hiện: Quang Linh; Quốc Đại; Vũ Khanh; Mộng Thi; Thái Châu; Thanh Hà; Hoàng Châu; Lâm Hùng; Đình Văn; Thùy Hương; Lâm Bảo Phi; Carol Kim; Hoài Nam; Trường Vũ; Thảo Sương; Chưa Biết; Nguyễn Hưng; Chế Thanh; Quang Lê; Nu_B; Nu_B (With X32); Mạnh Quỳnh; Trường Sơn

Mưa ngày xưa, rơi trên đường phố. Mưa vô tình, làm ướt áo em. Mưa ngày xưa, từng cơn mưa không dứt. Mưa vô tình, cho mình quen nhau. Mưa ngày xưa, rơi trên đường vắng. Mưa u hoài, vì mong dáng ai. Mưa ngày xưa, từng.

Mưa Bong Bóng (Tân Cổ)

Tác giả: Lý Quang Diệu

Ca sỹ thể hiện: Trọng Phúc; Nhơn Hậu; Vũ Linh; Ngọc Huyền

Mưa ngày xưa rơi trên đường phố. Mưa vô tình làm ướt áo em. Mưa ngày xưa từng cơn mưa không dứt. Mưa vô tình cho mình quen nhau. Mưa ngày xưa rơi trên đường vắng. Mưa u hoài vì mong dáng ai. Mưa ngày xưa từng cơn thương.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Lý Quang Diệu