Mưa Bong Bóng

Tác giả: Lý Quang Diệu

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết; Quốc Đại; Nguyễn Hưng; Chế Thanh; Quang Lê; Đình Văn; Nu_B; Nu_B (With X32); Mạnh Quỳnh; Trường Sơn; Lâm Bảo Phi

Mưa ngày xưa, rơi trên đường phố. Mưa vô tình, làm ướt áo em. Mưa ngày xưa, từng cơn mưa không dứt. Mưa vô tình, cho mình quen nhau. Mưa ngày xưa, rơi trên đường vắng. Mưa u hoài, vì mong dáng ai. Mưa ngày xưa, từng.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Lý Quang Diệu