Phận Tơ Tằm

Tác giả: Hồ Tịnh Tâm

Ca sỹ thể hiện: Hoàng Lan; Chưa Biết; Hồng Thảo; Thanh Thúy; Chế Phong; Tâm Đoan; Hà Thanh Xuân; Hiền Thục; Hương Lan

Người có thương thân tôi nghệ sĩ. Thì đừng có thương như thương hại đời. Và đừng có nghe khi thiên hạ thường dèm pha tôi kiếp xướng ca. Người đến đây, đêm đêm phòng trà. Đèn màu kết hoa, thương yêu mặn mà. Tôi xin.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Hồ Tịnh Tâm