Phận Tơ Tầm

Tác giả: Hồ Tịnh Tâm

Ca sỹ thể hiện: Như Ý

Người có thương thương tôi nghệ sĩ. Thì đừng có thương như thương hại đời. Và đừng có nghe khi thiên hạ thường dèm pha tôi kiếp xướng ca. Người đến đây, đêm đêm phòng trà. Đèn màu kết hoa, thương yêu mượt mà. Tôi xin.

Phận Tơ Tằm

Tác giả: Hồ Tịnh Tâm

Ca sỹ thể hiện: Bích Thảo; Thanh Tuyền; Giang Tử; Phi Nhung; Thanh Thúy; Ái Xuân; Tuấn Vũ; Diễm Liên; Vũ Linh; Hoàng Châu; Hà Vân; Khưu Huy Vũ; Dương Hồng Loan; Đàm Vĩnh Hưng; Hoàng Lan; Chưa Biết; Chế Phong; Tâm Đoan; Hà Thanh Xuân; Hiền Thục; Hương Lan; Đoàn Minh; Trí Quang; Mai Lệ Quyên; Hương Ngọc Vân; Đông Quân; Ngô Thái Ngân; Minh Ngọc; Tố My; Khang Lê; Bình Tinh; Phương Anh; Vy Châu; Đông Đào; Anh Tâm; Giang Hồng Ngọc

Người có thương thân tôi nghệ sĩ. Thì đừng có thương như thương hại đời. Và đừng có nghe khi thiên hạ thường dèm pha tôi kiếp xướng ca. Người đến đây, đêm đêm phòng trà. Đèn màu kết hoa, thương yêu mặn mà. Tôi xin.

Phận Tơ Tằm (Tân Cổ)

Tác giả: Minh Kỳ & Hồ Tịnh Tâm & Viễn Châu

Ca sỹ thể hiện: Thanh Tuyền; Ngọc Huyền

Người có thương thân tôi nghệ sĩ. Thì đừng có thương như thương hại đời. Và đừng có nghe khi thiên hạ thường gièm pha tôi kiếp xướng ca. Người đến đây, đêm đêm phòng trà. Đèn màu kết hoa, thương yêu mặn mà. Tôi xin người,

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Hồ Tịnh Tâm