Loving You

Tác giả: Chưa Biết
Lovin' you is easy ' cause you're beautiful, makin' love with you is all
I wanna do.
Loving you is more than just a dream comes true, and everything that I do is out of loving you. la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
Doo doo din doo doo ah
No one else can make me feel the colors that you bring.
Stay with me while we grow old
And we will live each day in the spring time. 'Cause loving you has made my life so beautiful
Makin' love with you is all
I wanna do
Loving you is more than just a dream comes true, and everything that I do is out of loving you. la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
Doo doo din doo doo ah
No one else can make me feel the colors that you bring,
Stay with me while we grow old and we will live each day in the spring time. 'Cause loving you has made my life so beautiful
Makin' love with you is all I wanna do
Loving you is more than just a dream comes true, and everything that I do is out of loving you. la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
Doo doo din doo doo ah la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
Doo doo din doo doo ah la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
Doo doo din doo doo ah
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 14743 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4