Still Loving You

Tác giả: Scorpions
Time it needs time
To win back your love again
I will be there
I will be there
Love only love
Can bring back your love someday
I will be there
I will be there
Fight babe I'll fight
To win back your love again
I will be there
I will be there
Love only love
Can break down the wall someday
I will there
I will be there
If we'd go again
All the way from the start
I would try to change
The things that killed our love
Your pride has built a wall so strong
That I can't get through
Is there really no chance
To start once again
I'm loving you
Try baby try
To trust in my love again
I will be there
I will be there
Love our love
Just shouldn't be thrown away
I will be there
I will be there
If we'd go again
All the way from the start
I would try to change
The things that killed our love
Your pride has built a wall so strong
That I can't get through
Is there really no chance
To start once again
If we'd go again
All the way from the start
I would try to change
The things that killed our love
Yes I've hurt your pride and I know
What you've been through
You should give me a chance
This can't be the end
I'm still loving you
I'm still loving you
I'm still loving you
I need your love
I'm still loving you
Still loving you baby
  • Nghe nhạc

Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 5101 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4