Thank You

Tác giả: Nhạc Ngoại
How bout getting off of these antibiotics
how bout stopping eating when I'm filled up
how bout them transparent tangeling carrots
how about that ever elusive kudo

Thank you India
thank you terror
thank you disillusioment
thank you frailty
thank you consequence
thank you thank you silence

How bout me not blaming your for everything
how bout me enjoying the moment for once
how bout how good it feels to finally forgive you
how bout grieving it all one at long time

Thank you India
thank you terror
thank you disilluisionment
thank you frailty
thank you consequence
thank you thank you silence

The moment I let go of it
was the moment I got more than I could handle ooh
the moment I jumped off of it
was the moment that I touched down

How bout no longer being masochistic
how bout remembering your divinity
how bout unabashedly bawling your eyes out
how bout not equating death with stopping

Thank you India
thank you providence
thank you disillusionment
thank you nothingness
thank you clarity
thank you thank you silence
eyeah-eyeah hoo-oo hoo-oo-oo hoo-ooooo hooooohooo
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: vulli
Bài này đã được xem 1162 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4