Lưu Bình Dương Lễ (Quán Gấm Đầu Làng)

Tác giả: Giao Tiên & Hoa Phượng & Thuý Vũ

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết; Cẩm Ly; Quốc Đại

Ngày xưa Dương Lễ, Lưu Bình, thâm giao tri kỹ nặng tình cùng nhau. Họ Dương kinh sử chuốt trao, lai kinh ứng thí chiếm ngôi đầu hiển vinh. Lưu Bình trà rượu hư thân, tan nhà nát cửa đến tìm bạn xưa. DƯƠNG LỄ: (nói).

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Thuý Vũ