Phải Chi Có Huế

Tác giả: Nguyên Nhu

Ca sỹ thể hiện: Vân Khánh

Phải chi đem Huế qua đây. Ðể tôi lên núi kéo mây cho gần. Ðể chiều không mỏi mòn trông. Chiều lên đỉnh Ngự những lần hẹn em. Phải chi có Huế vào đêm. Ðể tôi tâm sự triền miên nỗi lòng. Phải chi đem Huế theo cùng. Ðể tôi.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nguyên Nhu