Ánh Sáng Cho Ðời

Tác giả: Nguyễn Hữu Ái

1. Tôi sống vui khi tôi tìm ra ánh sáng cho đời. Từ ngày Chúa đến trong tâm hồn vang tiếng ca. Trong thế gian có ai tìm được một câu giải đáp? Giữa khó nguy đầy cám dỗ phủ vây quanh mình. ÐK:. Ðời ta sẽ sáng tươi hơn.

Ca Vang Lên

Tác giả: Nguyễn Hữu Ái

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết

Ðêm nay đây, ðêm nay đây, chúa đến với thế nhân. Ðêm nay đây, chúa giáng xuống trần. Nơi tăm tối u buồn. Chúa giáng thế chết thay cho tôi, nếp sống mới Chúa ban cho người, sanh ra nơi tối tăm đê hèn, bao năm.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Ái