Ông Đồ (Chuyện Ông Đồ Già, Mỗi Năm Hoa Đào Nở)

Tác giả: Nhạc Võ Tá Hân, thơ Vũ Đình Liên

Ca sỹ thể hiện: Chung Tử Lưu; Hương Lan; Phương Lam; Vân Khánh; Mạnh Quỳnh

Mỗi năm hoa đào nở. Lại thấy ông đồ già. Bày mực tàu, giấy đỏ. Bên phố đông người qua. Ngày xuân hoa đào nở. Bạc tóc ông đồ gầy. Hoa tay vẫn như thưở. Như phượng múa, rồng baỵ. Nhưng mỗi năm, mỗi vắng. Người.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Vũ Đình Liên (Thơ)