Viết Tình Ca

Tác giả: Tạ Quang Thắng

Ca sỹ thể hiện: Tạ Quang Thắng

Có người hỏi tôi rằng. Sao anh không viết tình ca. Để những nhớ thương. Những khát khao, những mong chờ. Vang trong lời hát. Có người hỏi tôi rằng. Sao anh không viết tình ca. Về những lứa đôi. Những chiếc hôn, những ngại.

Lá Cờ

Tác giả: Tạ Quang Thắng

Ca sỹ thể hiện: Tạ Quang Thắng

Tôi lớn lên khi đất nước không còn chia Bắc- Nam. Chẳng biết chiến tranh là gì, chỉ được nghe trong những câu chuyện của cha. Tôi lớn lên khi tháng tháng không còn lo phiếu tem. Không biết Bobo là gì, chỉ còn lại trong.