LK Kỷ Niệm Tình Đầu

Tác giả: Khuyết Danh & Hoàng Trọng Anh

Ca sỹ thể hiện: Hạ Vy

Vườn lòng vừa hé hoa yêu đời. Tình đầu đã chớm trên môi cười. Hôm nao gió ngân lời. Dù rằng thời gian trôi. Nhưng không xóa phai tình ngời. Nụ cười càng thấm duyên mơ mông. Dịu dàng tà áo vương hương lòng. Ôi.

Tình Đầu

Tác giả: Hoàng Trọng Anh

Ca sỹ thể hiện: Hoàng Oanh; Lệ Thu; Trường Thanh; Xuân Phú; Minh Xuân; Thy Vân; Như Mai; Hương Lan; Thanh Thúy; Ngọc Lan; Ngọc Hạ

Vườn lòng vừa hé hoa yêu đời. Tình đầu đã chớm trên môi cười. Hôm nao gió ngân lời. Dù rằng thời gian trôi. Nhưng không xóa phai tình ngời. Nụ cười càng thấm duyên mơ mông. Dịu dàng tà áo vương hương lòng. Ôi.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Hoàng Trọng Anh