Bad Boy

Tác giả: Nhạc Ngoại
I've been a bad boy, I've been long gone
I've been out there, I never phone home
I never gave you not one little clue where I'd been
I've been a bad boy again I got a way of fallin' in love
With angels that don't shove
You into thinkin' that you are committing a sin
I've been a bad boy again I've been a bad boy again
Now I've been a bad boy again
And all the trouble that I'm in
Makes me a bad boy again I've been a bad boy again
Now I've been a bad boy again
And all the trouble that I'm in
Makes me a bad boy again I must have walked 'round in a real fog
I was your best friend, now I'm a real dog
I never thought that now would ever catch up with then
I've been a bad boy again I've been a bad boy, I sung a wrong song
I took a left turn, I stayed too long
As you were thinkin' that I wasn't just like all other men
I've been a bad boy again I've been a bad boy again
I've been a bad boy again
And all the trouble that I'm in
Makes me a bad boy again I've been a bad boy again
I've been a bad boy again
And all the trouble that I'm in
Makes me a bad boy again
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 260 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4