Dangerous

You take me down
Spin me around
You got me running all the lights
Don't make a sound
Talk to me now
Let me inside your mind
Don't know what you're thinking, sugar
But I just got that feeling sugar
And I can hear sirens burning bad
Lights turnings
I can't turn now.

So hold on tight
I don't know where the lights are taking us
But f*ck another night is dangerous
And nothing's holding back the two of us
But baby this is getting serious
Oh oh oh
Detain the dangerous
Oh oh oh.

Show me your soul
I gotta know
Bet that you're beautiful inside
Toes are not grass
Coming fast
Come take the wheel and drive.

I don't know what you're thinking, sugar
But I just got that feeling sugar
And I can hear sirens burning bad
Lights turnings
I can't turn now.

So hold on tight
I don't know where the lights are taking us
But f*ck another night is dangerous
And nothing's holding back the two of us
But baby this is getting serious
Oh oh oh
Detain the dangerous
Oh oh oh
Detain the dangerous.

It's dangerous, so dangerous
I wanna do it again
Come on baby
It's dangerous, so dangerous
I wanna do it again
It's dangerous, so dangerous
I wanna do it again.

I don't know where the lights are taking us
But f*ck another night is dangerous
And nothing's holding back the two of us
But baby this is getting serious
Oh oh oh
Detain the dangerous
Oh oh oh
Detain the dangerous.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 76 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4