Anh Chàng Răng Sún

Tác giả: Anh Chàng Răng Sún

Ca sỹ thể hiện: Phan Đinh Tùng; Tóc Tiên

Ngày xưa em thường hay khóc nhè. Ngày xưa em thường hay tắm mưa. Ngày xưa em hiền ngoan nhất xóm, em tung tăng cười răng trắng đều thật đều. Ngày xưa anh là ông chúa lì. Thường rong chơi cùng em dưới mưa. Ngày xưa kìa vì.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Anh Chàng Răng Sún