Nhớ Phương Nam

Tác giả: LÊ AN TUYÊN- & NGUYỄN XUÂN HIỀN

Nhớ phương Nam. St: Lê an Tuyên, Nguyễn xuân Huyền. Chiều mơ về miền quê từ phía Phương nam nắng vàng. Mênh mang con nước lớn ròng. Lục bình tình cã dòng sông nắng vương chiều buông. Lòng mơ về miền quê Hoài lang Dạ cỗ ai.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ NGUYỄN XUÂN HIỀN