Gọi Người

Tác giả: Lynh Phương

Gọi nắng cho ánh thu vàng, gọi mây xanh chiều lãng đãng. Gọi em những chiều thanh vắng, gọi gió cho tóc em bay. Gọi lá khi gió, thu về, vàng ươm nắng ấm, đôi tay. Gọi em những chiều, hoang vắng, gọi người tình chắp, cánh.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Lynh Phương