Lệ Cát Đáy Trăng

Tác giả: Nhạc Nguyễn Từ & Thơ Triều Âm

Trần gian rơi một nụ cười,rơi một nụ cười, một nụ cười, chìm trong giọt lệ ngoài trời,long lanh một ánh trăng rằm tháng tư... Này em xin một nụ cười đi vào cuộc đời, phận làm người, thì em hãy tìm hoa cát, này em tình.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Thơ Triều Âm