Krazy

Tác giả: Binz & Andree

Ca sỹ thể hiện: Andree; Binz; Touliver; Evy

Crazy 'bout you. I'm crazy 'bout you. I'm crazy 'bout you. I'm crazy 'bout you. I'm crazy 'bout you. I'm crazy 'bout you. I'm crazy 'bout you. I'm cra... cra... cra... Anh hỏi nè. Bạn trai.

Nhạc Anh

Tác giả: Andree

Ca sỹ thể hiện: Andree; Wxrdie

Nhạc của Anh, không thị trường. Đây là Hip Hop, không phải Pop, không bình thường. Nhạc của Anh là thương hiệu của đường phố. Bruuhh nhạc của Anh là phải mở trên oto. 10 năm, 10 phong cách ah. Underground không có nằm ở.

Quá Bảnh

Tác giả: Andree

Ca sỹ thể hiện: Andree

Intro:. Yea, Anh Bâus hôm nay trông thật là QuaBanh. Max Benderz leggoo. Ver1:. Kẹo đang tan ở trong miệng, uh oh. Ball nằm trên môi hồn thả trôi, ở đâu ? Đêm nay tự tin như anh uống milo. Cơ thể này uyển chuyển vì anh.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Andree