Ngây Thơ

Tác giả: Phong Max

Ca sỹ thể hiện: Tăng Duy Tân; Phong Max

Thời gian sẽ chẳng đợi chờ điều gì và cho đến khi ta nhận ra. Tình yêu giống một trò đùa dại khờ hay anh quá ngây thơ khi tin vào em. Cánh hoa phai tàn kìa tiếng mưa đang rơi lòng bỗng như chơi vơi càng nhớ em không.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Phong Max