Khung Trời Nhớ

Tác giả: Lê Nghiệp

Ca sỹ thể hiện: Minh Thuận

Chiều về chiều về xanh trong tiếng ve. Ngoài sân trường đầy hoa nắng rơi. Chiều về chiều về gợi buồn man mác. Phượng hồng đốt lửa trên cành. Mai đây ta cách xa. Nghe đâu trong lá rơi. Thương nhớ một khung trời. .. Mai đây.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Lê Nghiệp