Thương Hoài Lời Ru

Tác giả: Tigôn

Ca sỹ thể hiện: Hà Vân

Hò... ơ.... Ví dầu cầu ván đóng đinh. Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi. Con đi trường học, mẹ đi trường đời. Câu ca dao ngày xưa đưa ta về làng quê yêu dấu. Có mái tranh nghèo, có bà mẹ quê lưng.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Tigôn