Fall For Your Type

Tác giả: Binz & Jamie Foxx & Am1r

Ca sỹ thể hiện: Binz; Am1r

Anh thích cái cách em nói. Thích cái cách em cười. Thích mùi tóc, vì mỗi khi ôm em. Hương thơm vướng trên người. Anh thích cái cách em selfie. Thích luôn cả cái tên. Nhưng gặp anh đừng cười nhiều quá vì. Cứ như vậy hoài chắc.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Am1r