Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát

Tác giả: Võ Tá Hân

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm.

Gọi Hóa Thân Về

Tác giả: Xuân Đức & N.C.

Ca sỹ thể hiện: Tùng Dương

Intro: Om namo KsitiGarbha Bodhisattva, KsitiGarbha Maha Bodhisattva, Om namo KsitiGarbha Bodhisattva, KsitiGarbha Maha Bodhisattva. Nam mô Kim Thân Địa Tạng Bồ Tát, nam mô U Minh Địa Tạng Bồ Tát, nam mô Phá Khai Địa Ngục.

Niệm Quan Thế Âm

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Đặng Thế Luân & Ngọc Huyền

Mẹ Quan Thế Âm luôn chờ nghe tiếng kêu độ khổ. Kìa bao chúng sanh đang lầm than trong kiếp luân hồi. Mẹ Quan Thế Âm, Ngài ban cho thế gian niềm tin. Vượt lên khổ đâu trong niềm vui chứa chan lòng từ. Dù bao gian nan bao lầm.

Địa Tạng Vương Bồ Tát

Tác giả: Hàn Châu

Ca sỹ thể hiện: Nguyễn Đức; Ngọc Huyền

Nam mô Bổn tôn Địa tạng Bồ Tát. Lòng từ bi vô lượng chứa chan hạnh lành. Lòng từ bi Bồ Tát cứu độ chúng sanh. Đưa người qua bến an lành. Với bao số kiếp độ sanh khỏi nạn. Địa tạng Bồ Tát ma ha tát. Tay cầm châu sáng, tay.

Kính Lạy Bồ Tát Quan Thế Âm

Tác giả: Trúc Linh

Ca sỹ thể hiện: Cao Thái Sơn

Lạy mẹ Quan Thế Âm Linh Cảm Bồ Tát. Lạy mẹ Quan Thế Âm Linh Cảm Bồ Tát. Thắp nén hương lòng chúng con kính dâng lên mẹ từ bi. Lắng nghe lời chúng con phước duyên nguyện cầu lên mẹ. Lạy mẹ Quan Thế Âm Linh Cảm Bồ Tát. Lạy.

Liên Khúc Mẹ Từ Bi & Chùa Tôi

Tác giả: Chúc Linh & Hoà Thượng Thích Từ Giang

Ca sỹ thể hiện: Hương Thủy & Kỳ Phương Uyên

Nhạc: Chúc Linh; Lời: Hòa Thượng Thích Từ Giang. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ.

Sám Cầu An

Tác giả: La Tuấn Dzũng & Kinh Phổ Môn

Ca sỹ thể hiện: Quốc Đại

Con quỳ lạy Phật chứng minh. Với lòng thành kính tụng kinh cầu nguyền. Cầu cho tín chủ hiện tiền. Nội gia quyến thuộc an hoà yên vui. Thọ trường hưởng phước nhàn ca. Phổ Môn kinh tụng trong nhà thảnh thơi. Quan Âm phù hộ.

Minh Châu Lễ Phật

Tác giả: Xuân Đức & N.C.

Ca sỹ thể hiện: Tùng Dương

Mười phương thế giới hiện toàn thân. Mỗi một cõi sát, mỗi đức Thế Tôn, ngự trên cao, thân vàng phóng quang, tuyên diệu pháp. Mưa xuống. Khắp trời hoa, tấu đàn ca, cúng dường lên. Phổ hiện thân ra, lượng bao la, trước.

Nguyện Cầu

Tác giả: Võ Tá Hân

Ca sỹ thể hiện: Quốc Dũng & Bích Phượng

Con ơi thuyền như chừng chìm mất. Mưa bay mù trời sóng ào ạt. Mây đen dằng dặt kín mười phương. Mẹ cầu Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con đồng chấp tay.

Mẹ Từ Bi

Tác giả: Nhạc Chúc Linh, thơ TT Thích Từ Giang

Ca sỹ thể hiện: Hà Phương; Gia Huy; Ngọc Huyền; Hòa Tấu; Hà Phạm Anh Thư; Trần Hiếu Cương; Mai Thành; Thanh Ngọc & Quỳnh Giang & Mạnh Phi; Quỳnh Giang; Ánh Tuyết; Quang Lê & Tâm Phương Anh; Khánh Ly; NguoiDepDiamond; Hạ Vy; Nguyễn Tâm; Ân Thiên Vỹ; Phi Nhung; Khang Lê; Minh Nguyệt; Hoàng Tú Minh; Nhiều Nghệ Sĩ & Lệ Thủy; Lệ Thủy; Chế Thanh; Phúc Béo; Ngọc Kiều Oanh; Ngọc Thảo; Bá Thắng & HÒA HIỆP; Tuyết Nhung; Huỳnh Nguyễn Công Bằng; Bảo Nam; Diễm Thùy; Mai Tuấn

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Chắp tay quỳ kính lạy người, thiết tha con xin nguyện cầu. Quê hương là dòng sông mát trong trăng vàng soi sáng. Nam Mô Đại Từ Đại Bi.

8 Pages12345678>