Cõi Lòng Bồ Tát ((Di Lặc Từ Tôn Hóa Thân Tán: Bố Đại Hòa Thượng))

Tác giả: Xuân Đức & N.C.

Ca sỹ thể hiện: Tùng Dương

Một đời rong chơi. Khắp chốn luân hồi. Đời không lo toan, không chi cột ràng. Không có ai an vui bằng ta, om Mani Padme Hum. Không có ai an vui bằng ta, om Mani Padme Hum. Tình đời bạc đen, ta cũng luôn vui.

Em Xứng Đáng Bình Yên

Tác giả: Xuân Đức

Ca sỹ thể hiện: Xuân Đức

Có chiếc lá bay ngược chiều gió. Buồn như em và xao xác như em. Có nước mắt lăn dài trên môi. Một trời yêu vụng dại giữ trong tim. Vì người ơi chuyện tình yêu đâu dễ nói ra bằng lời. Vì chữ duyên nên em đừng tiếc nuối. Anh.

Giọt Nước Mát Trong ((Quán Âm Sái Cam Lồ Tán))

Tác giả: Xuân Đức & N.C.

Ca sỹ thể hiện: Khánh Linh

I. Phổ-Đà ngàn cơn sóng gào, lạc-Già trùng khơi cuốn trào. Bạt ngàn, Người đi trên sóng đau thương trần gian. Ngó xuống buông lòng nhân ái, nghe muôn tiếng than thét gào, vọng về Phạm Âm mát trong. Thành giọt dương liễu.

Gọi Hóa Thân Về ((Địa Tạng Bồ Tát Đại Nguyện Tán))

Tác giả: Xuân Đức & N.C.

Ca sỹ thể hiện: Tùng Dương

Intro: Om namo KsitiGarbha Bodhisattva, KsitiGarbha Maha Bodhisattva, Om namo KsitiGarbha Bodhisattva, KsitiGarbha Maha Bodhisattva. Nam mô Kim Thân Địa Tạng Bồ Tát, nam mô U Minh Địa Tạng Bồ Tát, nam mô Phá Khai Địa Ngục.

Minh Châu Lễ Phật ((Phổ Hiền Bồ Tát Nguyện Sinh Tây Phương Tán))

Tác giả: Xuân Đức & N.C.

Ca sỹ thể hiện: Tùng Dương

Mười phương thế giới hiện toàn thân. Mỗi một cõi sát, mỗi đức Thế Tôn, ngự trên cao, thân vàng phóng quang, tuyên diệu pháp. Mưa xuống. Khắp trời hoa, tấu đàn ca, cúng dường lên. Phổ hiện thân ra, lượng bao la, trước.

Ngộ (Đóa Hoa Pháp Giới)

Tác giả: Xuân Đức & TK Nhất Chân

Ca sỹ thể hiện: Tùng Dương

1. Ngày đó, anh trong rừng sâu lắng tâm dừng tưởng. Ngày đó, giữa nơi phồn hoa có tôi vất vả. Hai ta, có chung niềm tin, với hai đường đi, ngỡ xa vời xa, nhưng về cùng nơi. Tư đó, anh luôn vào sâu đến nơi cội nguồn. Từ.

Phổ Môn Đoản Ca

Tác giả: Xuân Đức & TK Nhất Chân

Ca sỹ thể hiện: Tùng Dương

Quán âm lực vi diệu. Cứu vớt dứt tai ương. Gian nguy đều được yên lành, sóng gió cuốn không chìm. Quan Âm lực thần thông. Thắng vượt lực thế gian, quỷ dữ đều quy phục, lửa biến ra ao sen. Quan Âm lực từ tâm, dù bao.

Quán Âm Bao Tình Thương

Tác giả: Xuân Đức & TK Nhất Chân

Ca sỹ thể hiện: Tùng Dương

1. Trí tuệ bao la, đấng biện tài. Oai nghiêm ngự trị sóng trần ai. Phóng quang chiếu phá muôn sinh bệnh. Cam lồ dứt sạch mọi tai ương. 2. Liễu biếc phất mở chân thế giới. Rót nước cam lồ dịu mát muôn nơi. Con.

Quán Âm Bao Tình Thương ((Trí Huệ Hoằng Thâm Tán))

Tác giả: Xuân Đức & N.C.

Ca sỹ thể hiện: Khánh Linh

Trí tuệ bao la, đấng biện tài. Oai nghiêm ngự trị sóng trần ai. Phóng quang chiếu phá muôn sinh bệnh. Cam lồ dứt sạch mọi tai ương. Liễu biếc phất mở chân thế giới. Rót nước cam lồ dịu mát muôn nơi. Con nay dâng.

Tam Bảo Ca

Tác giả: Xuân Đức & TK Nhất Chân

Ca sỹ thể hiện: Tùng Dương

1. Buddha Dharma Sangha chân lý không bao giờ sai. Buddha Dharma Sangha siêu thoát luân hồi sầu đau. Buddha Dharma Sangha ngàn muôn kiếp không tìm gặp được dù rằng là. Buddha Dharma Sangha thường trong thế gian. 2.

2 Pages12>
danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Xuân Đức