Huế Nhớ Huế Thương

Huế Nhớ Huế Thương
Đàn ai rót một cung trầm
Xuống đêm thơm phố nguyệt cầm Huế tôi
Tôn nữ xưa đã đi rồi
Còn đây dạ khúc đầy vơi Nam Bình
Người tạo: Ác Mìn
Ngày tạo: 10 tháng 1 năm 2010
Lượt xem: 12406
Số bài hát: 13 bài
Nghe Album

Ý KIẾN BÌNH LUẬN