Bão Tình

Tác giả: Hoàng Trọng & Lan Đình

Ca sĩ: Kim Yến

Ca sĩ khác: BeWhite; Thanh Hà; Kim Anh; Hồ Hoàng Yến

Tình khi yêu đương càng thương luyến khi gần nhau. Tình khi cô đơn vẫn vương chen gây buồn đau. Lạnh vì mưa gió bão trong lòng vì khao khát. Yêu phai tàn là khi thiếu tình trao tha thiết hương trang. Từ khi xa em lạnh.

danh sách bài hát của ca sĩ Kim Yến