Thật Xa Thật Gần

Tác giả: Andiez & Nimbia

Ca sĩ: ST Sơn Thạch

Có bao giờ ngoài trời đang mưa mà em lại quên dù. Có bao giờ việc nặng em mang mong chờ ai đó giúp em. Có bao giờ một mình cô đơn, nỗi buồn tìm đến mỗi đêm em về. Chỉ mong một người ở cạnh bên, nghe em thở than. Pre:. Anh.

Phiếu Bé Ngoan

Tác giả: DTAP & Huy Tran Jack

Ca sĩ: ST Sơn Thạch & Ninh Dương Lan Ngọc

1. Người thì cần học thức uyên thâm, còn người thì cần đồng lương tháng thêm 5,6 số. Muốn sớm lấy vợ, người thì muốn sớm hết nợ. Vậy mới ngoan? Vậy thì mới ngoan? Cố cố gắng gắng thêm thêm thêm nhiều. Rồi thì bất chấp,

Look At Me

Tác giả: Huỳnh Hiền Năng & ST Sơn Thạch

Ca sĩ: ST Sơn Thạch

Cơn mưa kia vẫn rơi bên anh dù từng ngày từng ngày trôi mãi xa. Mưa cũng tiếc thương cuộc tình ta. Dẫu nước mắt có lau khô đi nhưng chẳng thể nào hàn gắn vết thương đó. Giờ người có khóc anh cũng không quay vế. Xin quên đi.