Chiêng Trống Cồng

Tác giả: Dân Ca Tây Nguyên

Chiêng trống cồng mừng anh lên rẫy, xuống đồi xuống nương đi cầy. Ôi rừng ơi! Núi ơi! Ôi thác suối ơi! Rừng ơi! Núi ơi! Không đốt rừng làm đau hoa lá, xót lòng cái cây Kơnìa Ôi rừng ơi! Núi ơi! Ôi thác suối ơi! Rừng.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Dân Ca Tây Nguyên