Về Miền Gian Nan

Tác giả: Dân Ca Do Thái

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết

Ngàn bước chân tiến trên đường xa triền miên. Ta cùng tìm về miền đất gian nan. Vượt thác nguy biến, chui luồng qua rừng thiêng. Ta cùng tìm về miền đất gian nan. Nào cùng nhau vun xới, chấm dứt cơn đói dài. Cày bừa.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Dân Ca Do Thái