Hát Chèo Thuyền

Tác giả: Dân Ca Trung Bộ

Ca sỹ thể hiện: Quang Linh; Ái Vân

Chồng chài là chài vợ lưới. (dô dô khoan dô hậy). Vợ lưới thì con câu. (dô dô khoan dô hậy). Sông Ngô là Ngô bể Sở. (dô dô khoan dô hậy). Biết đâu đâu bến bờ. (dô dô khoan dô hậy). Dô khoan dô hậy. Khi nên là nên tay.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Dân Ca Trung Bộ