Trời Đã Sáng Rồi

Tác giả: Dân Ca Pháp

Ca sỹ thể hiện: Melody

Trời đã sáng rồi. Trời đã sáng rồi. Dậy đi thôi! Dậy đi thôi! Chuông đã reo vang lên rồi! Chuông đã vang lên rồi. Mau dậy thôi! Mau dậy thôi!

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Dân Ca Pháp