Tâm Sự Mai Đình

Tác giả: Viễn Châu

Ca sỹ thể hiện: Khánh Bình

Bài thơ năm cũ đâu rồi .... Cho tôi xin lại mãnh đời ấu thơ. Bài thơ em đợi, em chờ. Năm năm mới có bây ... giờ là đây... Anh Trí! Anh Trí ơi kể từ nay anh không còn sợ cô ... đơn. Bên anh. Em trọn đời chăm sóc yêu.

Tâm Sự Mai Đình 1

Tác giả: Viễn Châu

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết; Út Bạch Lan

Trời hỡi làm sao cho khỏi đói. Gió trăng có sẵn làm sao ăn. Làm sao giết được người trong mộng. Để trả thù duyên kiếp phụ phàng. Hàn Mạc Tử ơi trăng tàn sao rụng. Đấy Quy Nhơn đã vắng bóng anh rồi. Có một vầng trăng.

Tâm Sự Mai Đình 2

Tác giả: Viễn Châu

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết

Máu đã khô rồi lệ cũng khô. Hồn ta đã chết tự bao giờ. Từ đây trong gió trong mây gió. Lời thảm thương rền khắp nẻo mơ. Chẳng biết trong những thao thức suy tư. Một mình trăn trở nẻo đường xa anh có nhớ đến. Mai.

Tân Cổ Áo Mới Cà Mau

Tác giả: Thanh Sơn & Viễn Châu

Ca sỹ thể hiện: Phi Nhung; Mai Thiên Vân

Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Ngại chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời. Xuôi mái chèo sông ông Đốc, đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau, xuồng ghe ngày đêm không ngớt, người Cà Mau dễ.

Tần Quỳnh Khóc Bạn 1A

Tác giả: Viễn Châu

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết; Minh Vương

Nghe hung tin nhị ca đà thọ khổn. Hồng Đào Sơn em quay ngựa trở về đây. Kìa giữa pháp trường cát bụi mù bay. Quân đao phủ sắp ra tay hành quyết. Khoan khoan hãy để anh cạn phần. Đừng giết oan một trang hào kiệt. Nghe.

Tần Quỳnh Khóc Bạn 2

Tác giả: Viễn Châu

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết; Minh Vương

Hùm diều thác danh thơm còn chói rạng. Sá chi điều mũi đạn lằn tên. Ơn nhị ca bảo bọc mấy năm trường. Công hoạn dưỡng chưa báo đền muôn một.. La Thành ơi anh trách em sao ở chi quá nghiệt nỡ vung gươm giết thác bạn anh...

Thoại Ba Công Chúa 1

Tác giả: Viễn Châu

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết

Trông vó ngựa đường xa ruổi rong. Ngoài gió sương trập trùng. Lên yên thân thiếp xông pha đâu nài quan san. Mong mỏi sao cho gặp mặt chàng. Nghe tiếng nhạc chìm trong gió sương. Người mải mê trên đường. Phu lang ôi hỡi.

Thoại Ba Công Chúa 2

Tác giả: Viễn Châu

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết

Thiếp tâm chính tợ trường giang thủy. Nhật dạ tùy lang đáo Phúc Châu. Rồi đây cách mấy nhịp cầu chàng. Tương giang vĩ thiếp đầu sông Tương. Địch lăng ôi đâu lẽ chàng đành tâm phản bội. Cố quốc để cho Thoại Bà vò võ chốn.

Thoại Khanh Châu Tuấn 1

Tác giả: Viễn Châu

Ca sỹ thể hiện: Hương Lan; Chưa Biết; Thanh Thanh Hoa

Ai nức nở với giọng đàn Tư Mã. Nhạc sầu vương theo xác lá lạnh lùng rơi. Đàn làm chi buồn lắm Thoại Khanh ơi. Ta ray rứt bồi hồi sa ngấn lệ. Cầm chiếc đàn lên nghiêng vai cõng mẹ. Tìm người thương khắp cả bốn phương.

Thoại Khanh Châu Tuấn 2

Tác giả: Viễn Châu

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết

Ai nghe được tiếng đàn ngoài biên ải. Điệu u hoài khắc khoải lúc tàn canh. Có phải chăng tiếng đàn ấy của Thoại Khanh. Vai cõng mẹ tìm chồng nơi Tề quốc. Mẹ ôi giữ vẹn làm dâu con. Đâu quản chi cuộc đời đói lạnh. Dặm.

7 Pages<1234567>
danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Viễn Châu