Lá Thư Cuối Cùng (Lá Thơ Cuối Cùng)

Tác giả: Nhật Linh

Ca sỹ thể hiện: Ngô Quốc Linh; Hoàng Châu; Hoàng Nguyên; Thanh Vũ

Được thư lần nầy buồn lắm em ơi. Nhưng chẳng qua sự đời. Bao nhiêu lời thương lời nhớ. Biết người thờ ơ nhưng ... Sao lòng còn thương nhớ. Vì mơ mộng nhiều ngày cưới xe hoa. Nên người ta phụ mình. Yêu nhau làm chi.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nhật Linh