Lá Thư Cuối Cùng (Lá Thơ Cuối Cùng)

Tác giả: Nhật Linh

Ca sỹ thể hiện: Hàn Thái Tú; Khưu Huy Vũ; Hồng Phượng; Tuấn Quỳnh; Mạnh Quỳnh; Trường Sơn; Tường Nguyên; Huỳnh Thật; Tuấn Vũ; Trường Vũ; Khương Vỹ; Ngô Quốc Linh; Hoàng Châu; Hoàng Nguyên; Thanh Vũ

Được thư lần nầy buồn lắm em ơi. Nhưng chẳng qua sự đời. Bao nhiêu lời thương lời nhớ. Biết người thờ ơ nhưng ... Sao lòng còn thương nhớ. Vì mơ mộng nhiều ngày cưới xe hoa. Nên người ta phụ mình. Yêu nhau làm chi.