Chánh Niệm Di Đà

Trình bày: Đông Quân

Nơi cõi ta bà khổ sầu
Đời vô thường luôn luân chuyển
Sanh già bệnh chết chúng sanh mãi trong lầm than
Muôn kiếp vẫn trôi trong tử sinh

ĐK: Mong thoát sanh tử luân hồi
Về nơi Cực Lạc cố hương
Có vạn Phật nơi đó
Phóng quang sáng soi mười phương
Ta mãi nương theo hồng danh

Vì thương chúng sanh lầm than
Phật nói ra pháp môm Tịnh Độ
Chỉ câu Nam Mô Di Đà
Là ta vãng sanh Cực Lạc Tây Phương

Di Đà niệm niệm tinh tấn
Nhất tâm tụng niệm không thoái lui
Di Đà niệm niệm tinh tấn
Ngưỡng mong vãng sanh cõi Di Đà
(Hát trở lại điệp khúc - ĐK)

Di Đà niệm niệm tinh tấn
Nhất tâm tụng niệm không thoái lui
Di Đà niệm niệm tinh tấn
Ngưỡng mong vãng sanh cõi Di Đà
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật (niệm 3 lần)

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chanh-niem-di-da-dong-quan.ReYZyABQQ576.html
  • Nghe nhạc

Xem Video
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: music9x
Bài này đã được xem 2218 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4