Tam Bảo Ca

1. Buddha Dharma Sangha chân lý không bao giờ sai.
Buddha Dharma Sangha siêu thoát luân hồi sầu đau.
Buddha Dharma Sangha ngàn muôn kiếp không tìm gặp được dù rằng là
Buddha Dharma Sangha thường trong thế gian.

2. Buddha Dharma Sangha che mát con trong Từ Bi.
Buddha Dharma Sangha soi sáng cho tâm hồn con.
Buddha Dharma Sangha mà con hiến dâng trọn cuộc đời nguyện phụng thờ.
Buddha Dharma Sangha lòng tin khó phai.

Đấng Phật Đà tuyên âm pháp loan truyền ngàn đời.
Pháp là mẹ sinh ra Thế Tôn độ mọi loài.
Chúng hoà hợp gìn giữ Pháp luôn được trường tồn.
Con một lòng quy kính về.

3. Buddha Dharma Sangha tám gió không hề động lay.
Buddha Dharma Sangha ba cõi không ai vượt hơn.
Buddha Dharma Sangha điểm tô Pháp Thân đẹp tuyệt vời, đầy thần lực.
Buddha Dharma Sangha tuyệt không vết nhơ.

Nhạc dạo: Nam mô A Di Đà Phật... (Bè: Con xin nương tựa Nguyện Lực cứu độ không thể nghĩ bàn của Phật A Di Đà)

Đấng Phật Đà tuyên âm pháp loan truyền ngàn đời.
Pháp là mẹ sinh ra Thế Tôn độ mọi loài.
Chúng hoà hợp gìn giữ Pháp luôn được trường tồn.
Con một lòng quy kính về.

4. Buddha Dharma Sangha trong đêm vô minh lan xa
Lao xao bao tham sân si.
Buddha Dharma Sangha vươn lên tựa ánh dương soi
Chiếu rạng ngời
Phá diệt sạch hết tối tâm
Chiếu rạng ngời
Kéo mọi loài
Dứt buộc ràng hãy vươn lên vượt lên.

5. Vươn lên vươn qua tham lam.
Vươn lên vươn qua sân si.
Vươn lên qua bao u mê.
Buddha Dharma Sangha bao la trùm khắp tam thiên
Chiếu mọi loài
Thoát buộc ràng hãy vươn lên vượt lên
Chiếu mọi loài
Thoát buộc ràng Thoát về tận cõi Bên Kia.

6. Buddha Dharma Sangha
Câu ca trong con tim ta.
Buddha Dharma Sangha
Âm vang mang mang trong ta.
Buddha Dharma Sangha bao la trùm khắp tam thiên
Chiếu mọi loài
Thoát buộc ràng hãy vươn lên vượt lên
Chiếu mọi loài
Thoát buộc ràng
Thoát về tận cõi Bên Kia.

7. Buddha Dharma Sangha
Câu ca trong con tim ta.
Buddha Dharma Sangha
Âm vang mang mang trong ta.
Buddha Dharma Sangha ta quyết nương về.

Bài hát trong album

  • Nghe nhạc
Xem Video
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: hoangthaitam
Bài này đã được xem 1282 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4