Ngộ (Đóa Hoa Pháp Giới)

Tác giả: Xuân Đức & TK Nhất Chân

Ca sỹ thể hiện: Tùng Dương

1. Ngày đó, anh trong rừng sâu lắng tâm dừng tưởng. Ngày đó, giữa nơi phồn hoa có tôi vất vả. Hai ta, có chung niềm tin, với hai đường đi, ngỡ xa vời xa, nhưng về cùng nơi. Tư đó, anh luôn vào sâu đến nơi cội nguồn. Từ.

Phổ Môn Đoản Ca

Tác giả: Xuân Đức & TK Nhất Chân

Ca sỹ thể hiện: Tùng Dương

Quán âm lực vi diệu. Cứu vớt dứt tai ương. Gian nguy đều được yên lành, sóng gió cuốn không chìm. Quan Âm lực thần thông. Thắng vượt lực thế gian, quỷ dữ đều quy phục, lửa biến ra ao sen. Quan Âm lực từ tâm, dù bao.

Quán Âm Bao Tình Thương

Tác giả: Xuân Đức & TK Nhất Chân

Ca sỹ thể hiện: Tùng Dương

1. Trí tuệ bao la, đấng biện tài. Oai nghiêm ngự trị sóng trần ai. Phóng quang chiếu phá muôn sinh bệnh. Cam lồ dứt sạch mọi tai ương. 2. Liễu biếc phất mở chân thế giới. Rót nước cam lồ dịu mát muôn nơi. Con.

Tam Bảo Ca

Tác giả: Xuân Đức & TK Nhất Chân

Ca sỹ thể hiện: Tùng Dương

1. Buddha Dharma Sangha chân lý không bao giờ sai. Buddha Dharma Sangha siêu thoát luân hồi sầu đau. Buddha Dharma Sangha ngàn muôn kiếp không tìm gặp được dù rằng là. Buddha Dharma Sangha thường trong thế gian. 2.

Tri Ân

Tác giả: Xuân Đức & TK Nhất Chân

Ca sỹ thể hiện: Tùng Dương

Hoa phơi phới bay, chim muông hót ca, pha lê suốt trong lót con đường tôi bước qua. Tôi ôm thế gian vào tim tôi luôn thiết tha, tay nâng lấy cây đàn guitar tôi tấu vang, dâng lên khúc ca đến muôn đời luôn nhớ ơn Tri ân.

Văn Thù Thần Biến Nan Tư Nghì Ca

Tác giả: Xuân Đức & TK Nhất Chân

Ca sỹ thể hiện: Tùng Dương

Người: không từ đâu lại, không về nơi nào, không Phật không phàm. Danh hiệu Văn Thù, nay nhập tam muội, tên gọi Phá Tán vô lượng cõi Ma. Nhập Không cho cung Ma xác xơ, cho Ma đương thanh xuân già sụm. Thôi bao nhiêu.

Vãng Sinh Thần Chú

Tác giả: Xuân Đức & TK Nhất Chân

Ca sỹ thể hiện: Tùng Dương; Xuân Đức

Namo Amitabuddhaya Tathagataya, namo Amitabuddhaya Tathagataya, namo Amitabuddhaya Tathagataya, nam mô muôn phương chư Phật-đà-gia, nam mô muôn phương chư Đạt-ma-gia, nam mô muôn phương chư Tăng-già-gia, tối thắng.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ TK Nhất Chân