Chú Đại Bi

Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da
Nam mô a rị da
Bà lô yết (/Kiết) đế thước bát ra da
Bồ Đề tát đoả bà da
Ma ha tát đoả bà da
Ma ha ca lô ni ca da
Án
Tát bàn ra phạt duệ
Số đát na đát tả
Nam mô tất kiết (/kiệt) lật đoả y mông a rị da (/lị gia)
Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà
Nam mô na ra cẩn trì
Hê rị, ma ha bàn đa sa mế
Tát bà tát bà a tha đậu du bằng
A thệ dựng
Tát bà tát đa
Na ma bà dà

Ma phạt đạt đậu đát điệt tha
Án.
A bà lô hê
Lô ca đế
Ca ra đế
Di hê rị
Ma ha bồ đề tát đoả
Tát bà tát bà
Ma ra ma ra
Ma hê ma hê rị đà dựng
Cu lô cu lô yết mông
Độ lô đồ lô phạt xà da đế
Ma ha phạt xà da đế
Đà la đà la
Địa rị ni

Thất Phật ra da
Dá ra dá ra
Mạ mạ phạt ma ra
Mục đế lệ
Y hê y hê
Thất na thất na
A ra sâm Phật ra xá lợi
Phạt sa phạt sâm
Phật ra xá da
Hô lô hô lô ma ra
Hô lô hô lô hê rị (/lỵ)
Ta ra ta ra
Tất rị tất rị
Tô rô tô rô
Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ
Bồ đà dạ bồ đà dạ

Di đế rỵ dạ
Na ra cẩn trì
Địa rị sắc ni na
Ba (/Bà) dạ ma na
Ta bà ha
Tất đà dạ
Ta bà ha
Ma ha tất đà dạ
Ta bà ha

Tất đà du nghệ
Thất bàn ra dạ (/da)
Ta bà ha
Na ra cẩn trì
Ta bà ha
Ma ra na ra
Ta bà ha
Tất ra tăng a mục khư da
Ta bà ha
Ta bà ma ha tất đà dạ
Ta bà ha

Giả kiết ra a tất đà dạ
Ta bà ha
Ba (/Bà) đà ma yết tất đà dạ
Ta bà ha
Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ
Ta bà ha
Ma bà lợi thắng yết ra dạ
Ta bà ha
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da

Nam mô a rị da
Bà lô kiết đế
Thước bàn ra dạ
Ta bà ha
Án. Tất điện đô
Mạn đà ra
Bạt đà gia
Ta bà ha.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: music9x
Bài này đã được xem 1579 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4