Đừng Như Công Chúa

Tác giả: Nhạc Anh Bằng, thơ Nguyễn Nhật Ánh

Ca sỹ thể hiện: Tam Ca Áo Trắng; Mạnh Đình; Mỹ Huyền

Đừng như công chúa. Ngủ mê trong rừng. Nằm hoài trên cỏ. Có ngày đau lưng. Mà như cô Tấm. Ngồi bên hiên nhà. Để anh qua ngõ. Có người trông ra. Đừng như trái thị. Rớt bị bà già. Cất trong hũ gạo. Coi chừng chuột.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Nhật Ánh (Thơ)