Animal

[Verse 1]
I told you something safe
Something I've never said before
And I, I, I can't keep my hands off you
While you're lying awake
Covered all in the night before
I'm high, high, high, no one's got me quite like you

[Chorus]
I want you all to myself
Don't leave none for nobody else
I am an animal with you
No angels could beckon me back
And it's hotter than hell where I'm at
I am an animal with you

[Verse 2]
An ode to the boy I love
Boy, I'll die to care for you
You're mine, mine, mine, tell me who do I owe that to?
And as the days fly by
We'll be more than getting through, yeah
And in time, time, time, we'll build a home for two

[Chorus]
I want you all to myself
Don't leave none for nobody else
I am an animal with you
No angels could beckon me back
And it's hotter than hell where I'm at
I am an animal with you

[Bridge]
All is right in the meadow
When I'm lying next to my fellow
Baby, that's you
Baby, that's
Baby, that's you, you-you
One way trip like an arrow
All laid out like a tarot
Baby, that's you
Baby, that's
Baby, that's you, you-you

[Chorus]
I want you all to myself
Don't leave none for nobody else
I am an animal with you
No angels could beckon me back
And it's hotter than hell where I'm at
I am an animal with you
I am an animal with you
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Bằng Lăng Tím
Người sửa: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 533 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4