Animal

Tác giả: Nhạc Ngoại
Release my mind from your grip
Release my name from your lips
Poison, poison
Invaded, invaded
Release my mind from your grip

Though my skin is crawling I will wait until the morning breaks
Sunlight is a shield in the light of day when I feel safe
Immersed in water, immersed in dirt
Fathers hold your daughters, I will hold myself instead

Release my mind from your grip (Animal, animal, animal, animal)
Release my name from your lips (Animal, animal, animal, animal)
Poison, poison
Invaded, invaded
Release my mind from your grip (Animal, animal, animal, animal)

(Animal, animal, animal, animal...)
You stole my innocence, well you can take it, take it
Possess my body and I still taste it, I still taste it
But I will not be tainted, tainted by an animal, animal, animal, animal
Take it

Release my mind from your grip
Taste it, I still taste it

Release my mind from your grip
Release my name from your lips
Poison, poison
Invaded, invaded
Release my mind from your grip
Animal, animal, animal, animal
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 20 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4