Animal

Tác giả: Nhạc Ngoại
Kat, tribal Im a warrior princess out of control
Eyes of an eagle, fly overhead, I see you comin
Lioness, ride out to hunt for my prize
Its my ego that wont let me bow down Aye, aye, aye, aye, aye, life is like a jungle
Are you brave enough to walk in it?
Aye, aye, aye, aye, aye, go around in circles
Til you build your prowl Are you wild and dirty like an animal?
Can you growl and scream like an animal?
Baby, go, go, go like an animal
Tear it up, make a mess like an animal Animal, animal, animal, animal
Deep inside you is there an animal?
Let it out, animal, be a beast of power Let me outta my cage, cant you see Im untamed?
Im like a wildcat, I smell your fear, I see you runnin
Taste the heaviest poison, one kiss from my lips
Im pretty evil, savage beauty inside Aye, aye, aye, aye, aye, life is like a jungle
Are you brave enough to walk in it?
Aye, aye, aye, aye, aye, go around in circles
Til you build your prowl Are you wild and dirty like an animal?
Can you growl and scream like an animal?
Baby, go, go, go like an animal
Tear it up, make a mess like an animal Animal, animal, animal, animal
Deep inside you is there an animal?
Let it out, animal, be a beast of power Aye, aye, ayo, aye, aye, ayo
Aye, aye, ayo, aye, aye, ayo
Aye, aye, ayo, aye, aye, ayo
Aye, aye, ayo, aye, aye, ayo Are you wild and dirty like an animal?
Can you growl and scream like an animal?
Baby, go, go, go like an animal
Tear it up, make a mess like an animal Are you wild and dirty like an animal?
Can you growl and scream like an animal?
Baby, go, go, go like an animal
Tear it up, make a mess like an animal
Are you wild and dirty like an animal?
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 205 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4