Tiền Là Cát Bụi

Tác giả: Trương Phi Hùng

Ca sỹ thể hiện: Trường Sơn

Tiền có phải là tiên? mà lắm kẻ đảo điên, mà lắm người ưu phiền. Tiền có phải sa hoa? mà lắm kẻ điêu ngoa, bỏ tiền đổi có thành không? Tiền như gió qua mien , như mây qua núi , như thuyền qua song. Tiền khi có trong.

Trắc Trẻo

Tác giả: Trương Phi Hùng

Ca sỹ thể hiện: Hồng Thảo; Ngọc Kiều Oanh

Bỏ lại dòng sông em đã đi theo chồng. Bỏ lại tình anh bơ vơ trên bến chiều đông. Em sang ngang rồi bông mù u nó rụng. Bướm bay theo đàn, bay rất vội vàng. Bến đò chiều nay không có anh qua cùng. Bến lạnh chiều đông mênh.

Trắc Trở

Tác giả: Trương Phi Hùng

Ca sỹ thể hiện: Ngọc Hân

Bỏ lại dòng sông em đã đi theo chồng. Bỏ lại tình anh bơ vơ trên bến chiều đông. Em sang ngang rồi bông mù u nó rụng. Bướm bay theo đàn, bay rất vội vàng. Bến đò chiều nay không có anh qua cùng. Bến lạnh chiều đông mênh.

3 Pages<123
danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Trương Phi Hùng