Quán Âm Bao Tình Thương

1. Trí tuệ bao la, đấng biện tài.
Oai nghiêm ngự trị sóng trần ai.
Phóng quang chiếu phá muôn sinh bệnh.
Cam lồ dứt sạch mọi tai ương.

2. Liễu biếc phất mở chân thế giới.
Rót nước cam lồ dịu mát muôn nơi.
Con nay dâng hương ca ngợi lễ.
Nguyện Ngài ứng hiện cứu nhân gian.

3. Nam Mô Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, Quang minh Ngài rạng chiếu khắp cõi mười phương, thân sắc Ngài như núi sáng muôn loài, ba ngàn trời ngợi ca Ngài không thôi.

4. Quán Âm bao tình thương.
Quán Âm đại từ bi.
Quán Âm mười phương cõi.
Quán Âm tầm thanh cứu.
Quán Âm linh cảm ứng, độ trần gian.

5. Cùng mười phương đảnh lễ,
Đấng Tự Tại, Bi Trí quán chiếu mọi thế gian kia thực là không.
Omani Padmehum.

6. Liễu biếc phất mở chân thế giới.
Rót nước cam lồ dịu mát muôn nơi.
Con nay dâng hương ca ngợi lễ.
Nguyện Ngài ứng hiện cứu nhân gian.

Bài hát trong album

  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: hoangthaitam
Người sửa: hoangthaitam
Bài này đã được xem 674 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4