Nếu Không Có Em (Nếu Không Có Anh)

Tác giả: Nhạc Trúc Hồ, lời Đặng Hiền & Trúc Hồ

Ca sỹ thể hiện: Lâm Nhật Tiến; Sỹ Đan; Lê Anh Quân; Đan Nguyên

Nếu không có em đời sống sẽ thêm buồn nhiều. Vắng đi những dịu dàng và như cành lá sẽ không còn xanh. Nếu không có em thì những ước mơ nhạt nhòa. Vắng đi những đậm đà buồn hơn ngày tháng lúc anh một mình. Nếu không có.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Trúc Hồ (Lời)