Bài Này Chill Phết

Tác giả: Chí Phong Madihu & Kimmese & Trác Ngọc Lĩnh

Ca sỹ thể hiện: Đen; Min

I just wanna chill with you tonight. And all the sorrow left behind uh oh. Sometimes I feel lost in the crowd. Life is full of ups and downs. But it’s alright, I feel peaceful inside. Em dạo.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Kimmese