Bài Này Chill Phết

Tác giả: Chí Phong Madihu & Kimmese & Trác Ngọc Lĩnh

Ca sỹ thể hiện: Đen; Min

I just wanna chill with you tonight. And all the sorrow left behind uh oh. Sometimes I feel lost in the crowd. Life is full of ups and downs. But it’s alright, I feel peaceful inside. Em dạo.

Buông

Tác giả: Vũ Ngọc Bích & JB Lê Phương & Kimmese

Ca sỹ thể hiện: Vũ Thảo My; Kimmese; Jsdrmns

Anh đang ở đâu. Đang cùng ai tay trong tay đùa vui hỡi người. Vội quên bao ân tình xưa, quên đi bao tiếng yêu ngày nào. Em đã từng nghĩ. Em và anh hai ta hạnh phúc suốt đời. Vậy sao, những phút giây ấy nay đã xa tầm tay anh.

Buông

Tác giả: Vũ Ngọc Bích & JB Lê Phương & Kimmese

Ca sỹ thể hiện: Vũ Thảo My

Anh đang ở đâu. Đang cùng ai tay trong tay đùa vui hỡi người. Vội quên bao ân tình xưa, quên đi bao tiếng yêu ngày nào. Em đã từng nghĩ. Em và anh hai ta hạnh phúc suốt đời. Vậy sao, những phút giây ấy nay đã xa tầm tay anh.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Kimmese