Nắng Vàng Chiều Ngoại Ô

Tác giả: Vũ Đức Hạnh

Ca sĩ: Mai Tuấn & Phi Loan & [ Demo ]; Mai Tuấn & Phi Loan

Chúng mình ở ngoại ô. Chung đường đi lối ngõ. Cùng dệt mộng dệt mơ. Tình yêu đến như thơ. Nắng vàng chiều ngoại ô. Mình nắm tay nhau về. Hai đứa chung câu thề. Mình bên nhau suốt đời. Có một buổi chiều mưa. Em rời xa xóm.

danh sách bài hát của ca sĩ Phi Loan