Những Tình Khúc Lính

Những Tình Khúc Lính
Những Tình Khúc Lính Vượt Thời Gian.
Người tạo: Mã Lương Singer
Ngày tạo: 15 tháng 8 năm 2017
Lượt xem: 3933
Số bài hát: 34 bài
Nghe Album

Bài hát trong album

 1. Hoài Nam - Mạnh Quỳnh (Nhạc Trữ Tình) - 3 Tháng Quân Trường
 2. Hoài Nam - Mạnh Quỳnh - Chín Tháng Quân Trường
 3. Anh Việt Thu - Mạnh Quỳnh - Đa Tạ
 4. Trần Thiện Thanh - Mạnh Quỳnh - Rừng Lá Thấp
 5. Trần Thiện Thanh - Mạnh Quỳnh (Nhạc Lính) - Tâm Sự Người Lính Trẻ
 6. Trúc Phương - Chế Linh - Lời Ca Nữ
 7. Trúc Phương - Mạnh Quỳnh (Những Tình Khúc Lính) - Người Nhập Cuộc
 8. Hàn Châu - Trường Vũ - Những Đóm Mắt Hỏa Châu
 9. Trúc Phương - Mạnh Quỳnh (Những Tình Khúc Lính) - Sau Những Lần Gối Mỏi
 10. Hoài Nam - Trường Vũ Solo (Những Tình Khúc Lính) - Tình Bạn Quang Trung
 11. Duy Khánh - Mạnh Quỳnh - Trăm Năm Bến Cũ
 12. Giao Tiên - Trường Vũ - Lời Tình Viết Vội
 13. Song Ngọc - Mạnh Quỳnh (Nhạc Trữ Tình) - Một Ngày Tàn Chiến Tranh
 14. Phạm Thế Mỹ - Mạnh Quỳnh (Nhạc Lính) - Những Ngày Xưa Thân Ái
 15. Nguyên Thảo & Vinh Sử - Mạnh Quỳnh (Nhạc Lính) - Bạc Màu Áo Trận
 16. Bằng Giang - Mạnh Quỳnh - Người Về Đơn Vị Mới
 17. Phan Trần - Hồng Trúc - Cho Người Vào Cuộc Chiến
 18. Thanh Phương & Nguyên Thảo - Trường Vũ (Nhạc Lính) - Ngày Con Về
 19. Tú Nhi - Trường Vũ - Tâm Sự Người Thương Binh
 20. Tú Nhi - Mạnh Quỳnh - Khu Phố Ngày Xưa
 21. Tú Nhi - Mạnh Quỳnh - Lời Kẻ Đăng Trình
 22. Lam Phương - Mạnh Quỳnh - Biết Đến Bao Giờ
 23. Khánh Băng - Chế Linh - Sáu Tháng Quân Trường
 24. Bảo Thu - Quang Lập (Nhạc Lính) - Lời Chinh Nhân
 25. Trúc Phương - Mạnh Quỳnh - Bông Cỏ May
 26. Trúc Phương - Mạnh Quỳnh - Để Trả Lời Một Câu Hỏi
 27. Trúc Phương - Mạnh Quỳnh (Nhạc Lính) - Đò Chiều
 28. Trúc Phương - Trường Vũ - Ngỏ Ý
 29. Trúc Phương - Trường Vũ - Người Xa Về Thành Phố
 30. Trúc Phương - Chế Linh - Nhận Diện Thời Gian
 31. Hoàng Trang - Mạnh Quỳnh (Nhạc Lính) - Mùa Sầu Riêng
 32. Lê Mộng Bảo - Mạnh Quỳnh - Thương Về Quán Trọ
 33. Bằng Giang & Anh Châu - Mạnh Quỳnh (Nhạc Trữ Tình) - Lính Trận Miền Xa
 34. Xuân Tiên - Mạnh Quỳnh (Nhạc Trữ Tình) - Hận Đồ Bàn

Ý KIẾN BÌNH LUẬN