Nỗi Nhớ Chơi Vơi

Tác giả: Nhạc Thái Hoàng, thơ Ngọc Lê

Ca sỹ thể hiện: TPB; Karaoke Beat

Có bao giờ anh đi dưới chiều mưa. Và cảm thấy lòng mình như se lại. Từng hạt mưa có cuốn anh đi mãi. Về vùng trời với kỷ niệm về em. Có bao giờ anh tìm đến biển đêm. Để tìm lại cho mình một khoảng lặng. Sóng vẫn hát bài.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Ngọc Lê (Thơ)